Mide İltihabı Belirtileri

Mide İltihabı Belirtileri

Belirtileri: Rahatsızlık duygusu, iş­tah kaybı, kusma ve seyrek olarak da ka­namadır.
Tedavi: Nedenin saptanması halin­de, ondan kaçınılmasıdır. Alkalen köpü-rücü tozlar ve manyezi sütü, uygun ilaç­lardır.

Kronik gastrit: Nedenler, akut gastritin-kilerle aynıdır. Kişi, bu tahriş eden mad­deleri kullanmaya devam ettiğinden, akut gastrite ilişkin değişiklikler, kalıcı olur.

Bazı vakalarda ise, belirli bir neden bu­lunamaz.

Belirtileri: Hiçbir belirti olmaya­bileceği gibi, iştah kaybı ve sindirim güçlüğü de görülebilir. Mide iç yüzeyi mukozasındaki değişiklikler sonucu, hid-roklorik asit ve B^ emilimini sağlayan intrinsik faktör salgısıyla birlikte, diğer mide salgıları da azaldığından, kronik gastritin doğurduğu en önemli durum, pernisyöz anemi’dir.

Tedavi: Tahriş eden yiyecek ve içe­cekler alınmamalıdır. Pernisyöz anemi varlığında, adale içi zerkler şeklinde, B12 vitamini verilir. Demir eksikliği ya da basit anemi de görülebileceğinden, bunlar da, örneğin demir alarak tedavi edilmelidir.

Mide ve duodenum ülseri (Gastrik ve peptik ülser): Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Duodenum ülserlerinin sık­lığı, midedekilerden on kere fazla ol­makla beraber, iki hastalık da burada, eşdeğer olarak anlatılmıştır. Duodenum ülserlerine daha çok, işadamı, doktor gibi, az hareketli iş dallarında rastlanır­ken, mide ülserleri en sık el işçilerinde görülmektedir. Duodenum ülserleri, en çok erkeklerde belirir: Burada erkek-ka-dın oranı 4:l’dir.

Kadınlarda, mide ül­seri daha fazla görülür. Duodenum ül­serlerinin, üzüntü, endişe ve düzensiz öğünlerle ilişkisi olduğu iddia edilmek­teyse de, bu hususta tam bir kam yok­tur. Belirtileri: Mide ülseri: Klasik be­lirtiler, ağrı, kusma ve seyrek olarak da kanamadır. Genellikle, mide ülseri ağ­rısı, vücut orta çizgisinin solunda ve he­men yemekten sonra hissedilir. Duodenum ülseri: Başlıca belirti, ağrı­dır. Sağda ya da karın üst bölümünde, ortada, kaburgalarm altında hissedilir ve yemeklerden bir iki saat sonra belirir. Ağrının bir özelliği de, hastayı, sabaha karşı saat iki dolaylarında uyandırması­dır. Herhangi bir yiyecek yiyerek (ör­neğin, bir bisküvi), biraz süt ya da alkali madde içerek, ağrıyı gidermek mümkün­dür. Kusma da ağrıyı yok eder ve durumun kendiliğinden iyileştiği görülebi­lir.

Tedavi: Sorunlara yol açmamış bir mide ülserinin tedavisi, başlangıçta tıb­bîdir. Hasta yatırılmalı ve düzenli bir surette, sık ve az yedirilmelidir; gereken, midenin hiçbir zaman tamamen boş bı-rakümamasıdır. Kızarmış, baharatlı yi­yeceklerin ve alkolün ağrıyı uyardığı gerçektir. Sigara içmekten vazgeçenler­de, ülserin daha çabuk iyileştiği görü­lür. Alkaliler yararlıdır ve bunlardan bazen ufak doz atropinle birlikte kul­lanılan alüminyum hidroksit ve magnez­yum trisilikat, en değerlileridir. Meyan-kökünden elde edilen bir madde olan karbonoksolon, mide ülserlerinin iyileş­mesini çabuklaştırır. Ülserleri kendi ba­şına tedaviye yeltenmek, yanlıştır. Komplikasyonlar: Mide ülserlerinin kom-plikasyonları, delinme, iyileşme sonucu oluşan kabuk dokusunun mide iç yüzeyi­ni bozması (bkz. Kum Saati Mide) ve akut kanamadır. Duodenum ülserinin komplikasyonlarıysa, delinme, kanama ve kabuk dokusuyla pilor ve duodenu-mun daralması sonucu, tıkanmadır.

Komplikasyonların tedavisi: Kanama, pi­lor tıkanması ve delinme halleri, ameli­yat gerektirir. Mümkünse, mide ülserin­de, midenin bir bölümünün alınması ameliyatı uygulanır. Duodenum ülserin­de, ya aynı ameliyat yapılır veya plastik ameliyatla birlikte, mideye gelen vagus sinirleri kesilip, pilorun genişlemesi ve midenin bu suretle çabuk boşalması sağ­lanır. Midenin yarısının alınması ve va­gus sinirlerinin kesilmesi ameliyatları so­nucu, mide asit salgısı yarıdan fazla aza­lacağından, iyi bir cerrahın bu müdaha­leleri yapması, aktif ülserin taşınmasın­dan daha iyidir.

Mide kanseri: Sık rastlanan bir kanser tipidir. Nedeni: Ender vakalarda, kronik gastriti izler, fakat kanserin sıklıkla, nor­mal bir midede oluştuğu da görülür. Tek bir basit mide ülserinin kansere dönü­şebileceğine ilişkin bir fikir birliği yok­tur. Bir iddiaya göre, kanserleşmiş bir ülser, başlangıçtan beri habistir. Belirtileri: Sinsi seyreden sindi­rim güçlüğü, yavaş ilerleyen kilo kaybı, iştah azalması, halsizlik ve zamanla be­liren bulantıyla kusmadır. Ülser ağrısını andıran sancı ya da devamlı ağrı duyu­labilir.

Tedavi: Mümkünse, kanserli bölü­mün, cerrahî yoldan çıkartılmasıdır. Midenin incelenmesi: Mide hastalıkları­nın hepsi de aynı yöntemlerle incelenir: Baryum içirilmesinden sonra çekilen mi­de ve duodenum’un röntgen filmleri, gastroskopi (mide içinin gastroskop (bkz.) adlı aletle incelenmesi) bu yön­temlerdendir. Bazı vakalarda, mideyi açıp bakmadan teşhis konamaz.

Mide İltihabı Belirtileri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

11 Yorum Yapılmış "Mide İltihabı Belirtileri"
Yaygın Pangastrit Nedir
Zeynep . 05.04.2018
CEVAP YAZ
Bende Mide Erimesi Var Ve Acıkmış Olmama Rağmen İştahım Yok
Mehmet . 26.01.2017
CEVAP YAZ
Midemde İntaap Var Dedi Doktor İlaç Tedavisi Görüyorum Ama Hiç Faydası Nı Görmedim Daha Böyle Devamlı Getirmek İstiyorum Ama Geğiremiyorum Yardmcı Olurmusunuz Ne Yapmalym
Mehmet . 29.04.2014
CEVAP YAZ
Benımde Mide İltihaba Var Arkdaşlar Bu Tek Caresı Kudret Narı Ve Macqunun Ac Karnına Icmek Bn Daha Kndımı Kotu Hıssıdyorum
Yunus Emre . 29.04.2014
CEVAP YAZ
Migde İltabı Var Aşırı Agrılarım Var Nasıl Gidecek Bu Sorunum Bilmiyorum
Münevver Yıldız . 20.03.2014
CEVAP YAZ
Hep Karnım Şişiyor
Ayşe . 15.03.2014
CEVAP YAZ
Boğazımdan Acı Sıvı Geliyor
Aynur . 15.03.2014
CEVAP YAZ
Bende Mide Akutu Var.. sadece Mide Akutu Dedi Doktor Hanim 5 Ayda Yaklasik 14 15 Kilo Verdim su Dahi Icsem Istigfar Ediyorum.. napacaz Ya..
Kaan . 16.02.2014
CEVAP YAZ
Banada Mide İltihabı Teşhisi Koyuldu Hic Bi Tedavi Görmedim Şuan 38 Kiloyu Mide İltihabı Neden Olabilirmi Kilo Kaybına
Nesrin . 02.05.2013
CEVAP YAZ
Midem Şişiyor Agrıyor
Songül . 10.03.2013
CEVAP YAZ
Midem Cok Agrıdıgı İçin Doktora Gttm Üre Nefes Testi Yapıldı Ve Midemde Enfeksiyn İltihap Oldugunu Söyledi :(
Sema . 10.02.2013
CEVAP YAZ
Mide Hastalıkları Nelerdir
Mide Hastalıkları Nelerdir
Mide Hastalıklarını 7 ana bölümde toplayabiliriz 1-Mide Kanseri 2-Reflü 3-Gastrit 4-Hazımsızlık 5-Mide Ülseri 6-Mide yanması 7-Mide tembelliği Şimdi bu hastalıkları tek tek tanıyalım... MİDE KANSERİ: Mide Kanseri dünyada akciğer kan...
Midenin Kalp Gibi Atması
Midenin Kalp Gibi Atması
Midenin kalp gibi atması, Bireyin karın bölgesinde hissettiği, kalp atışına benzer bir durum olan mide atması şeklinde ifade edilebilmektedir. Midemizde hissedilen atma durumu, birden bire başlayabileceği gibi uzun süreli olarak da görülebilmekted...
Sabah Görülen Mide Bulantısı
Sabah Görülen Mide Bulantısı
Sabah Görülen Mide Bulantısı, uzmanlar tarafından kusacakmış gibi kötü bir hissin meydana gelmesi durumu olarak tanımlanan mide bulantısı tek başına bir hastalık olmamakla beraber başka bir hastalığın habercisi olarak da bilinir. Mide bulantısının pe...
Mide Kazınması
Mide Kazınması
Mide kazınması, halk arasında açlığın olduğunu anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Acıkma nedeniyle midenin zil çalması gibi etkile hissedilen mide kazınmasının bazı kötü alışkanlıklardan, hatalı beslenmeden ya da bazı hastalıklardan kaynaklanıyor...
Mide Ağrısı Ve İshal
Mide Ağrısı Ve İshal
Mide Ağrısı Ve İshal: Soğuk kış aylarında mide ağrısı ve ishal sıkıntısı çekmek pek de şaşırtıcı bir durum değildir. Bir çoğumuz mide ağrısını üşütmeye bağlıyor. Fakat mide ağrısı üşütmeyle olabileceği gibi ger hangi bir hastalığında belirtisi olabi...
Mide Ödemi
Mide Ödemi
Mide ödemi; mide ve on iki parmak bağırsağı yüzeyinde veya daha derin katlarda ilerleyen ve genelliklede Helicobacter Pylori adı verilen bakteriden kaynaklı bir yaradan meydana gelir. Genellikle ödemin fark edilmemesi ve gereken tedavinin uygulanmama...
Mide Kasılması
Mide Kasılması
Spazma uğrayan bölge her hastada aynı büyüklükte değildir. Acı en çok epigastriyum denilen kesimde yani kaburgaların altı ile göbek arasında kalan kesimde duyulur. Mide spazmı midenin veya bir başka organın organik çeşitten bir hastalığı olabilir....
Mide Spazmı
Mide Spazmı
Midenin kramp şeklinde şiddetli ağrılı kasılması olayına Mide Spazmı denir. Ağrı genellikle göbekle kaburgalar arası bölgede hissedilir. Bazen göğüs kafesine ve sırta doğru yayılabilir. Bu ağrıya dayanmak hasta için oldukça zordur. Ağrı sırasında has...
Mideden Ses Gelmesi
Mideden Ses Gelmesi
Mideden ses gelmesi, günümüzde her insanda meydana gelebilecek bir durumdur. Hatta bu durum özellikle yatarken çok sık bir şekilde meydana gelerek sizlere rahatsızlık verebilir. Mideden ses gelmesi birçok zaman mideyle alakalı bir durumdur. Fakat baz...
Mide Duvarı Kalınlaşması
Mide Duvarı Kalınlaşması
Mide duvarı kalınlaşması gastroin testinal olarak tanımlanan mide hastalıklarının önemli bir belirtisidir. Çok kesitli BT teknolojisi mide duvarı kalınlaşması durumunu ve kenarların değerlendirilebilmesi aşamasında kullanılan oldukça etkili bir yönt...
Mide Bulantısı ve Halsizlik
Mide Bulantısı ve Halsizlik
Mide bulantısı ve halsizlik, tek başına bir hastalık olarak kabul edilmeseler de önemli başka hastalıkların haberclsl ya da yan etkisi olabilirler. Mide bulantısı, karın bölgesinde ağrıya, yiyeceklerin yakılması ve sindiriminde problemlerin oluşmasın...
Mide Alındıktan Sonra Yaşam
Mide Alındıktan Sonra Yaşam
Mide Alındıktan Sonra Yaşam, Mide ameliyatları günümüzde oldukça fazlalaşmıştır. Bu durumun nedeni herkesin ilk aklına gelen Sorundur. Yani günümüzde çokça tüketilen sağlıksız yiyecekler ve içeceklerdir. Özellikle asitli içecekler birçok mide sorunun...
Mide Hastalıkları Nelerdir
Mide Hastalıkları Nelerdir
Mide Hastalıklarını 7 ana bölümde toplayabiliriz 1-Mide Kanseri 2-Reflü 3-Gastrit 4-Hazımsızlık 5-Mide Ülseri 6-Mide yanması 7-Mide tembelliği Şimdi bu hastal...
Midenin Kalp Gibi Atması
Midenin Kalp Gibi Atması
Midenin kalp gibi atması, Bireyin karın bölgesinde hissettiği, kalp atışına benzer bir durum olan mide atması şeklinde ifade edilebilmektedir. Midemizde hissedilen atma durumu, birden bire başlayabileceği gibi uzun süreli olarak da görül...
Sabah Görülen Mide Bulantısı
Sabah Görülen Mide Bulantısı
Sabah Görülen Mide Bulantısı, uzmanlar tarafından kusacakmış gibi kötü bir hissin meydana gelmesi durumu olarak tanımlanan mide bulantısı tek başına bir hastalık olmamakla beraber başka bir hastalığın habercisi olarak da bilinir. Mide b...
Mide Kazınması
Mide Kazınması
Mide kazınması, halk arasında açlığın olduğunu anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Acıkma nedeniyle midenin zil çalması gibi etkile hissedilen mide kazınmasının bazı kötü alışkanlıklardan, hatalı beslenmeden ya da bazı hastalık...
Mide Ağrısı Ve İshal
Mide Ağrısı Ve İshal
Mide Ağrısı Ve İshal: Soğuk kış aylarında mide ağrısı ve ishal sıkıntısı çekmek pek de şaşırtıcı bir durum değildir. Bir çoğumuz mide ağrısını üşütmeye bağlıyor. Fakat mide ağrısı üşütmeyle olabileceği gibi ger hangi bir hastalığında b...
Mide Ödemi
Mide Ödemi
Mide ödemi; mide ve on iki parmak bağırsağı yüzeyinde veya daha derin katlarda ilerleyen ve genelliklede Helicobacter Pylori adı verilen bakteriden kaynaklı bir yaradan meydana gelir. Genellikle ödemin fark edilmemesi ve gereken tedavinin uygu...
Mide Kasılması
Mide Kasılması
Spazma uğrayan bölge her hastada aynı büyüklükte değildir. Acı en çok epigastriyum denilen kesimde yani kaburgaların altı ile göbek arasında kalan kesimde duyulur. Mide spazmı midenin veya bir başka organın organik çeşitten bir hastalığı ol...
Mide Spazmı
Mide Spazmı
Midenin kramp şeklinde şiddetli ağrılı kasılması olayına Mide Spazmı denir. Ağrı genellikle göbekle kaburgalar arası bölgede hissedilir. Bazen göğüs kafesine ve sırta doğru yayılabilir. Bu ağrıya dayanmak hasta için oldukça zordur. Ağrı sırasında has...
Mideden Ses Gelmesi
Mideden Ses Gelmesi
Mideden ses gelmesi, günümüzde her insanda meydana gelebilecek bir durumdur. Hatta bu durum özellikle yatarken çok sık bir şekilde meydana gelerek sizlere rahatsızlık verebilir. Mideden ses gelmesi birçok zaman mideyle alakalı bir durumdur. Fa...
Mide Duvarı Kalınlaşması
Mide Duvarı Kalınlaşması
Mide duvarı kalınlaşması gastroin testinal olarak tanımlanan mide hastalıklarının önemli bir belirtisidir. Çok kesitli BT teknolojisi mide duvarı kalınlaşması durumunu ve kenarların değerlendirilebilmesi aşamasında kullanılan oldukç...
Mide Bulantısı ve Halsizlik
Mide Bulantısı ve Halsizlik
Mide bulantısı ve halsizlik, tek başına bir hastalık olarak kabul edilmeseler de önemli başka hastalıkların haberclsl ya da yan etkisi olabilirler. Mide bulantısı, karın bölgesinde ağrıya, yiyeceklerin yakılması ve sindiriminde pro...
Mide Alındıktan Sonra Yaşam
Mide Alındıktan Sonra Yaşam
Mide Alındıktan Sonra Yaşam, Mide ameliyatları günümüzde oldukça fazlalaşmıştır. Bu durumun nedeni herkesin ilk aklına gelen Sorundur. Yani günümüzde çokça tüketilen sağlıksız yiyecekler ve içeceklerdir. Özellikle asitli içecekler birçok ...
Mide Asidi Fazlalığı
Mide Asidi Fazlalığı
Mide asidi fazlalığı bir takım mide sorunlarını tetikleyen bir durumdur. Normalde midedeki asit belirli bir seviyenin üzerine çıkmaz ancak asit oranının artması gastrit, reflü gibi sağlık sorunlarının oluşmasına neden olan bir durumdur.
Alkol Sonrası Mide Bulantısına Ne İyi Gelir
Alkol Sonrası Mide Bulantısına Ne İyi Gelir
Alkol sonrası mide bulantısına ne iyi gelir, mide bulantısı değişik etkenler nedeniyle ortaya çıkabilir. Bunlardan birisi de alkol tüketimidir. Özellikle bir gün önce fazla miktarda alkol alan kişilerde ertesi gün rahatsız edici d...
Mide Bulantısı İştahsızlık
Mide Bulantısı İştahsızlık
Mide Bulantısı İştahsızlık, Mide bulantısı birçok insanın hayatında sık sık karşılaştığı ve kişiye büyük rahatsızlıklar veren sorunların başında gelmektedir. Hemen hemen her insanın yaşadığı mide bulantısı, aynı zamanda beraberinde iştahs...
Geçmeyen Mide Bulantısı
Geçmeyen Mide Bulantısı
Geçmeyen mide bulantısı, kronik mide bulantısı olarak da adlandırabileceğimiz bir rahatsızlık türüdür. Genellikle tek başına bir hastalık olarak kabul edilemese de vücuttaki diğer hastalıkların belirtisi ve ya yan etkisi olabilir. Çoğu zaman g...
Mide Gevşekliği
Mide Gevşekliği
Mide Gevşekliği, Mide ve yemek borusunun bir kapağı vardır. Bu kapağa KÖS adı da verilir. Normalde yemekler yutulduktan sonra yemek borusundan geçerek mideye doğru ilerler. Vücut pozisyonu yiyeceklerin pozisyonunu değiştirse de geri gitmez. No...
Uykuda Mide Bulantısı
Uykuda Mide Bulantısı
Uykuda mide bulantısı, mide bulantısı tek başına bir rahatsızlık olabileceği gibi farklı bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Kronik mide bulantısı günün her hangi bir saatinde oluşabileceği gibi gece uykudan uyand...
Mide Koruyucu
Mide Koruyucu
Mide koruyucu, midede ülser, reflü, gastrit gibi hastalıkların tedavi edilmesinde, midenin bazı ilaçların tahrişinden koruyabilmek için kullanılan ilaçlardır. Yani ide asidiyle alakalı olan hastalıkların tedavisi sırasında mide as...
Mide Gaz Sancısı
Mide Gaz Sancısı
Hava yutma (aerofaji) mide gazının en sık sebebidir. Her insan yerken veya içerken bir miktar hava yutar.Hızlı yiyip içen, sakız çiğneyen, sigara içen ve uygun olmayan ( gevşek ) takma diş kullananlarda ise normalden fazla hava yutulur. ...

 

Mide Hastalıkları Nelerdir
Mide İltihabı Belirtileri
Midenin Kalp Gibi Atması
Sabah Görülen Mide Bulantısı
Mide Kazınması
Mide Ağrısı Ve İshal
Mide Ödemi
Mide Kasılması
Mide Spazmı
Mideden Ses Gelmesi
Mide Duvarı Kalınlaşması
Mide Bulantısı ve Halsizlik
Mide Alındıktan Sonra Yaşam
Mide Asidi Fazlalığı
Alkol Sonrası Mide Bulantısına Ne İyi Gelir
Mide Bulantısı İştahsızlık
Geçmeyen Mide Bulantısı
Mide Gevşekliği
Uykuda Mide Bulantısı
Mide Koruyucu
Mide Gaz Sancısı
Ani Mide Ağrısı
Mide Şişkinliği Tedavisi
Mide Fesadı
Mide Gazı
Mide Fıtığı Nedir
Psikolojik Mide Bulantısı
Oruçta Mide Hastalığı
Geğirme
Mide Guruldaması
Popüler İçerik
Mide Asidi Fazlalığı
Mide Asidi Fazlalığı
Mide asidi fazlalığı bir takım mide sorunlarını tetikleyen bir durumdur. Normalde midedeki asit belirli bir seviyenin üzerine çıkmaz ancak asit oranın...
Alkol Sonrası Mide Bulantısına Ne İyi Gelir
Alkol Sonrası Mide Bulantısına Ne İyi Gelir
Alkol sonrası mide bulantısına ne iyi gelir, mide bulantısı değişik etkenler nedeniyle ortaya çıkabilir. Bunlardan birisi de alkol tüketimidir. Özelli...
Mide Bulantısı İştahsızlık
Mide Bulantısı İştahsızlık
Mide Bulantısı İştahsızlık, Mide bulantısı birçok insanın hayatında sık sık karşılaştığı ve kişiye büyük rahatsızlıklar veren sorunların başında gelme...
Geçmeyen Mide Bulantısı
Geçmeyen Mide Bulantısı
Geçmeyen mide bulantısı, kronik mide bulantısı olarak da adlandırabileceğimiz bir rahatsızlık türüdür. Genellikle tek başına bir hastalık olarak kabul...
Mide Gevşekliği
Mide Gevşekliği
Mide Gevşekliği, Mide ve yemek borusunun bir kapağı vardır. Bu kapağa KÖS adı da verilir. Normalde yemekler yutulduktan sonra yemek borusundan geçerek...
Uykuda Mide Bulantısı
Uykuda Mide Bulantısı
Uykuda mide bulantısı, mide bulantısı tek başına bir rahatsızlık olabileceği gibi farklı bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Kronik m...
Mide Koruyucu
Mide Koruyucu
Mide koruyucu, midede ülser, reflü, gastrit gibi hastalıkların tedavi edilmesinde, midenin bazı ilaçların tahrişinden koruyabilmek için kullanılan ila...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Mide Hastalıkları Nelerdir
Mide İltihabı Belirtileri
Midenin Kalp Gibi Atması
Sabah Görülen Mide Bulantısı
Mide Kazınması
Mide Agrisii
Soru Cevap
Mide Yanması Şikayetim Var
Midem Cok Agriyor
En Büyük Risk Nedir?
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Mide Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Mide Agrisii
Soru Cevap
Mide Yanması Şikayetim Var
Midem Cok Agriyor
En Büyük Risk Nedir?
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Mide Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Eylül - 2018