Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Mide Hastalıkları Nelerdir

Mide Hastalıkları Nelerdir

Mide Hastalıklarını 7 ana bölümde toplayabiliriz
1-Mide Kanseri.

2-Reflü.

3-Gastrit.

4-Hazımsızlık.

5-Mide Ülseri.

6-Mide yanması.

7-Mide tembelliği.

Şimdi bu hastalıkları tek tek tanıyalım.

MİDE KANSERİ:
Mide Kanseri dünyada akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen kanser türüdür. Her 10 kanser hastasından 1‘i mide kanseridir. Türkiye'de en sık görülen sindirim sistemi kanseri olan mide kanseri çeşitli ülkelere göre farklılıklar gösterir. Japonya'da, Latin Amerika'da diğer ülkelerden daha sıklıkla hastalığa rastlanır.
Hastalığın Oluşumunda Etkili Faktörler Nelerdir?
Mide kanserinin görülme sıklığı ile göç arasındaki ilişkiler, genç yaştan itibaren kanser yapıcı bir maddeye maruz kalmanın kanser oluşmasında sorumlu olduğunu göstermektedir. Bu maddenin ne olduğu bilinmemekle birlikte, diyetin sorumlu olabileceği üzerinde durulmaktadır. Nişasta, turşular, tuzlanmış et ve balık gibi yiyeceklerin mide kanserleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Süt, taze sebzeler, turunçgiller, vitamin C ve soğuk gıdalarla beslenenlerde tersine olarak mide kanseri daha az görülmektedir. Alkol de zayıf bir risk faktörü iken sigara önemlidir. Lif oranı düşük gıda alımında kanser riskinde azalma olurken, çikolata ile beslenmede riskte artma olduğu gösterilmiştir. Mide kanserli hastalarda yapılan çalışmalarda, bu hastaların tuz tüketiminde artış olduğu saptanmıştır.

Bazı hastalıklar mide kanserinin oluşumunu kolaylaştırmaktadırlar.

Bu Hastalıklar;
1- Kronik atrofik gastrik ve intestinal metapazi.

2- Mide ülser.

3- Pernisiyoz Anemi.

4- Hipertrofik gastrit.

5- Gastrik polip.

6- Gastrik Dispalzi.

7- Helicobacter Pylorinin varlığı.

Kan grubu ‘A' olan insanlarda mide kanseri sıklığı yüksektir. Bu durum ve bazı ailelerde mide kanserinin sık görülmesi genetik yatkınlık ihtimalini artırmaktadır. Mide kanseri erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla ve 50-70 yaşlar arasında daha sık görülür.

Mide kanseri riski sosyoekonomik durumu düşük olanlarda daha fazladır. Midenin alt yarısında daha sık görülür.

Patoloji olarak 4 şekilde görülür.

1- ülserli şekil.

2- infiltran şekil.

3- polipoid şekil.

4- yüzeyen yayılan tip.

Klinik -Belirtiler.

Klinik olarak en çok rastlanan belirti mide bölgesinde ağrıdır. Ağrıyla birlikte iştahsızlık ve kilo kaybı sık görülen bulgulardandır. Kardia (Midenin yemek borusuyla birleşim bölümü) bölgesine yerleşen tümörler de yutma güçlüğü ilk belirti olabilir. İlerleyen vakalarda bulantı ve kusma olabilir. Nadiren yoğun bir kanama veya mide perforasyonu (Delinmesi) başlangıç bulguları olabilir.

Hastanın muayenesinde, erken evrede mide bölgesinde hassasiyet dışında bir bulgu saptanmamışken, geç evrede ise karında mide bölgesinde kitle, göğüs kafesi üst kısmında boyun kenarında lenf bezi büyümesi ve karında ‘asit' denen sıvı toplanması saptanabilir. Tümörden devamlı ve yavaş kanamaya bağlı kansızlık (Anemi) ve buna bağlı belirtiler çoğu vakada görülebilir.

Tanıda baryumlu radyografi oldukça değerlidir. Ancak küçük lezyonlar atlanabilir, kesin tanı endoskopi ve biopsi incelemesi ile konur.
Tedavi
Bugün mide kanserinin radikal tedavisi cerrahi müdahaledir. Erken dönemde tanı konulup bir an önce cerrahi müdahale yapılmalıdır. Kemoteraopi (İlaç tedavisi) ve radyoterapi (Işın tedavisi) sonuçları şu an için yüzgüldürücü değildir.

Erken tanı koymak ve erken cerrahi tedavi hastanın yaşama şansını artıran en önemli faktördür.
REFLÜ:
Reflü kelime anlamı olarak geriye kaçış demektir. Gastroözofageal reflü; mideden (Gastro) yemek borusuna (Özofagus) kaçışı gösterir. Çocuklarda da sıklıkla karşılaşılan bir sorun olmakla birlikte sitemizde genellikle erişkin hastalarla ilgili bilgiler verilecektir.

Reflü hastalığı Batı Avrupa ve ABD'de tıbbın en yaygın hastalığı olarak kabul edilmekle birlikte ülkemizdeki tanınma oranı çok düşüktür. Yaptığımız bir çalışmada "reflü" kelimesini duyma oranının %0.2 olduğunu göstermiştik. Hastalık sıklığı ise ülkemizde de diğer ülkelere eşit olarak erişkinler arasında %20 oranındadır; yani her beş erişkinden birisinde reflü hastalığı vardır.

Son yıllarda kitle iletişim araçlarının yoğun ilgisi ile biraz daha fazla duyulur oldu. Her yeni duyulan hastalığın üç zamanlı bir akışı olur; önceleri kimse bilmez. Zamanla hastalık adı yayılmaya başlar ve yaygınlığı ile paralel doğru/yanlış tanılar da artar. En sonunda ülkemize ait bilimsel verilerin de ortaya koyulmasıyla gerçek sıklık, tanı ve tedavi yaklaşımları yerleşir.

Reflü şu anda yavaş yavaş ikinci aşamaya geçiyor, tanınma ve öneminin anlaşılması aşamasında. Şimdiden yanlış yere reflü tanısı koyulmuş veya başta kanser olmak üzere kulaktan dolma yanlış bilgilerle panikleyerek yardım arayanlar artmaya başladı. Sitemizde bu konuya detaylı biçimde incelemeye çalışacağız.

Hastalığın ülkemizdeki durumu hakkında yeterli veri yoktur. Yapılan bir çalışmada toplam 3.5 milyon yemek borusu-mide (Özofagogastroduodenal) hastalık reçetesinden sadece %1.8'inin yemek borusu (Özofagus) hastalığı grubu içerisine koyulmuştur.

Her basamaktaki hekimin mide yakınmaları ile başvuran hastalarına kısaca:
"göğüs kemiğinizin arkasında yanma veya rahatsızlık hisseder misiniz?"
"ağzınıza acı-ekşi su veya yedikleriniz gelir mi?" sorularını sorması tanıyı koyduracaktır. Bu soruları rutine sokan bir hekimin GÖRH tanısındaki artışlar şaşırtıcı oranlara ulaşacaktır.
Gastroözofageal Reflü Nedir?
Reflü tanım olarak mide içeriğinin bir zorlama olmaksızın yemek borusuna geçmesi ve yakınmalara ya da yemek borusu alt ucunda lezyonlara, hasara (Ülser vs gibi) yol açmasıdır.

Reflü hastalığı bulgularını klasik bulgular ve yemek borusu dışında yarattığı sorunlar olarak ayırabiliriz.
Klasik bulgular:
1) Göğüste yanma (Heartburn, pirozis): Ne yazık ki kesin bir Türkçe karşılığı olmayan bu yakınma bazen doğrudan göğüs kemiği arkasında, bazen de mideden göğse yayılan bir yanma hissi şeklinde tanımlanır. Esa sorun yemek borusu kaynaklı yanmanın kalp yanmasından ayrılmasıdır. Özellikle yemeklerden birkaç saat sonra bazen de gece uykudan uyandıracak şiddette oluşur.

2) Ağıza acı-ekşi su, yemeklerin gelmesi (Regürjitasyon): Genellikle ağır bir yemeği izleyerek ortaya çıkar. Bazen göğüste yanma ile bazen de tek başına ortaya çıkabilir. Gece boğulmaları tanımlayan hastalarda özellikle önem taşır.
REFLÜNÜN TİPİK OLMAYAN VEYA YEMEK BORUSU DIŞI SORUNLARI: Tipik olmayan sorunlar:
Göğüs ağrısı.

Mide ağrısı.

Bulantı.

Yemek borusu dışı sorunları:
Dişte erozyonlar.

Boğaz sorunları.

Ses kısıklığı.

Boğazda dolgunluk hissi (Globus)

Boğaz temizleme.

Ses tellerinde sorunlar (Ses düşmesi vs)

Ses tellerinde polip, nodül vs.

Larenjit.

Akciğer sorunları:
Müzmin öksürük.

Astma.

Akciğerlere mide içeriği kaçması.

Yineleyen zatüre.

Uykuda solunum bozuklukları.

Yemek borusu dışında yarattığı sorunlar:
1. Boğaz sorunları (Faringolaringeal reflü): Sürekli boğaz temizleme, ses kısılması ve kaybı, sürekli farenjit veya larenjit sorunu tanımlayan olguların önemli bir kısmında reflü hastalığı bulunur.

2. Öksürük ve astımla ilişkisi (Özofagopulmoner reflü): Sürekli öksüren her üç hastanın ikisinde esas nedenin reflü hastalığı olduğu gösterilmiştir. Astım ile reflü arasında yumurta-tavuk benzeri bir neden-sonuç ilişkisi olduğu söylenebilir. Biri diğerini kötüleştirir.

3. Kalp dışı nedenlerden kaynaklanan göğüs ağrısı (Nonkardiak chest pain): Reflü hastalığı bir grup hastada kalp ağrısından ayrılması neredeyse olanaksız şekilde göğüs ağrısı oluşturur. Bu hastalara koroner anjiografi dahil tüm tetkikler yapılmış olsa da kalbe ait sorun saptanamaz.

4. Diş sorunları: başta çocuklar olmak üzere bir grup hastada dişlerde doku zedelenmesi (Erezyon) oluşturmaktadır.

Reflü Hastalığının Tanısı Nasıl Konur?
MUTLAKA doktora başvurulmalıdır. Lütfen bu sitede yazılanları okuyup kendi kendinizin veya eşinizin dostunuzun doktorluğunu üstlenmeyin. Onarılmaz hatalara neden olabilirsiniz. Tabloda halen kullanılan tanı yöntemlerinin bir listesini görebilirsiniz.

REFLÜ HASTALIĞINDA TANI YÖNTEMLERİ.

Yakınmaların varlığı / deneme tedavisi.

Baryumlu üst sindirim sistemi radyolojisi (İlaçlı mide filmi diye bilinir)

Üst sindirim sistemi endoskopisi ve biyopsi (Parça alınarak patolojide incelenmesi)

24 saat boyunca yemek borusuna kaçan asidin ölçülmesi (PHmetri)

Yemek borusu kasılmalarının değerlendirilmesi (Manometri)

Sintigrafi (Sadece çocuklarda ve kısıtlı yarar sağlar, erişkinlerde kullanılmıyor)

Yemek borusuna asit verilerek yanma oluşup oluşmadığının testi.

Eğer reflü yakınmaları tipik ve özel durumlar söz konusu değilse hekimin doğrudan ilaç tedavisine başlayıp sonucunu değerlendirmesi artık genel kabul görmüş yaklaşımdır. Bu amaçla proton pompası inhibitörleri denilen ilaçları günde iki kere (Sabah-akşam aç karnına) başlayıp 2 hafta sonra yakınmaların kaybolduğunun görülmesi tanı koydurucudur. Reflüde iki haftalık bu tedavi ile yakınmalar ortadan kaybolur fakat süre kısa olduğundan neredeyse her zaman tekrarlar. Tekrarladığında hekimin tanıdan emin olması ve artık daha uzun süreli tedaviye başlaması önerilir.

Üst sindirim sistemi endoskopisi ve biyopsi (Parça alınarak patolojide incelenmesi):
Endoskopi tamamen esnek bir borunun hekim tarafından hastanın ağzından yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağına ilerletilerek bu kısımların optik yöntemlerle ve göz ile incelenmesine verilen isimdir. İşlem sırasında çoğu kere mide ve yemek borusundan parça alınarak patolojinin desteği sağlanır ve tanıların kesinleştirilmesinde bu destek çok önemlidir. Parça alınmasının riskli olduğu ve başta kanser olmak üzere hastalıkların yayılacağı fikri endoskopik olarak KESİNLİKLE yanlıştır. Son yıllarda geliştirilen başarılı anestezi teknikleri sayesinde işlem kolayca ve acısız olarak yapılabilmektedir.
Endoskopi kimlere gerekmektedir?
Endoskopi Barrett denilen durumu erken yakalamak amacıyla yapılır. Barrett; uzun süreli reflü nedeniyle hasarlanan yemek borusu hücrelerinin ince veya kalın bağırsak hücrelerine dönüşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum bir kanser öncüsü olarak kabul edilir ve izlenir. En çok 50 yaşını geçmiş ve 5 yıldan uzun süredir reflü yakınması bulunan erkeklerde görüldüğünden bu gruptaki kişilerin hayatlarında bir kere endoskopi yaptırmaları önerilmektedir. Reflü nedeniyle endoskopi yapılanların sadece %1-2'sinde Barrett bulunur ve bu zeminde kanser riski %1'in altındadır. Diğer ve ÇOK ÖNEMLİ bir endoskopi gereksinimi ALARM BULGULARI dediğimiz ve kanser kuşkusu uyandıran bulguların varlığıdır. Bu bulgular tabloda özetlenmiştir.

ALARM BULGULARI (Varsa Hemen Endoskopi Yapılmalıdır!)

Geçirilmiş üst sindirim sistemi kanaması (Ağızdan kahve telvesi şeklinde kusma ve/veya simsiyah, pis kokulu dışkılama)

Yutma güçlüğü (Lokmalar göğüste takılır ve sıklıkla su içirilerek geçirilmeye çalışılır)

Yutarken ağrı duyma.

Açıklanamayan kilo kaybı.

Kansızlık (Hele ki erkeklerde görüleni MUTLAKA ayrıntılı inceleme gerektirir, kadınlarda aşırı âdet kanaması nedeniyle oluşan kayıp durumu yoksa inceleme şarttır)

Gaitada (Dışkıda) Gizli Kan saptanması: bu test 40 yaşını geçmiş herkesin 6 ayda bir check-up amacıyla yaptırtması gereken bir incelemedir. Ağızdan anüse sindirim sisteminin herhangi bir kısmındaki bir hastalıkta kanama olabilir ve bu azıcık kan dışkı ile atılırken saptanabilir. Ailesinde sindirim sistemi kanseri olanların 30'lu yaşlarda başlamaları önerilir.

50 yaşının üzerinde 5 yıldan daha uzun süreli reflü yakınmaları bulunan erkekler.
Kime endoskopi gerekmez?
Öncelikle alarm bulguları olmayan basit reflü hastalarında ilk tercihin endoskopi olmadığı vurgulanmalıdır. İlaçla deneme tedavisi seçilmelidir. Yapılan endospide Barrett veya darlık saptananlar hariç reflü yakınmaları ilaçla düzelen hastaları endoskopik olarak takip etmek yani sürekli endoskopi yapmak da gerekli değildir. Yine de hekiminiz tekrar endoskopi isterse iyi bir açıklama yaptırın, ikna olursanız hekiminizi dinleyin. Çünkü bu saydıklarımız genel kurallar olup her hasta kendine özgü olarak değerlendirilmelidir.
Endoskopi işlemine hazırlık:
Hasta, kullanmakta olduğu ilaçlar için doktoruna danışmalıdır. Girişimden en az 8 saat öncesinden itibaren katı veya sıvı gıda alınmaması önerilir. Ortalama 10-15 dakika sürebilecek girişim sonrasında eğer anestezi uygulanmışsa hastanın dikkat gerektiren işleri yapmaması, araba kullanmaması önerilir. Anestezi uygulanmadıysa kısıtlama yoktur. Boğaz uyuşturan bir ilaç sıkıldığından işlemden sonra genellikle 1-2 saat yenilmemesi, içilmemesi önerilir. Doktor tarafından farklı bir öneride bulunulmadıkça ilaçlara devam edilir.
TEDAVİ:
Tedavide kullanılacak ilaçlara MUTLAKA hekim karar vermelidir. Bu sitede detaylı olsa da genel bilgiler verilmektedir. Lütfen sadece okuduklarınızla ilaç başlamayın, ilaç değiştirmeyin, reflü ile ilgilenen bir hekime danışın. Aksine davranışta ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelerden bu sitenin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İlaç tedavisinin nasıl olacağı konusunda kesin kriterler yoktur. Sıklıkla kullanılan iki tedavi yönteminde ilaçlar hafiften güçlü olana veya tam tersi bir sırayla başlanabilir. Tüm olgularda yaşam tarzı değişiklikleri tabii ki vurgulanmalıdır. Hangi rejim kullanılırsa kullanılsın reflü tedavisinin aylarca sürmesi gerektiğini tekrar vurgulayalım. Örneğin iki haftalık kısa bir tedaviden sonra yakınmaların kısa sürede yinelemesi olasılığı çok yüksektir.

Bir başka ve bizce en uygun tedavi yaklaşımı hastaya göre ilaç başlama tekniğidir. Burada dogmalara yer vermeden yakınma şiddetine göre ilaca başlanır. En hafif olgular 1. Basamağı oluşturur. Ağır hastalar ise 3 ve son basamakta yer alır. Bu yaklaşım biçiminde:
1. Basamak: Hastalığa bağlı yandaş sorunların bulunmadığı olgular: genellikle bir zararlı faktör veya hastalığı artıracak bir hatanın ardından oluşur (Aşırı yemek, içki, stress).

Genellikle ciddi bir yakınma yoktur.

Haftada 2-3 ataktan azdır.

Yandaş yakınmalar (Reflünün yemek borusu dışı bulguları; aşağıya bakınız) yoktur.

Tedavi önerisi: Sosyal önlemler, aljinik asit, H2 blokerleri, Antiasitler?

2. Basamak: Orta sıklıkta yakınmalar vardır.

Haftada 2-3 ataktan fazla fakat henüz müzminleşmemiş olgular.

Tedavi önerisi: Tek doz proton pompa inhibitörü (Sabah, aç)


3. Basamak: Ağır olgular.

Sürekli ve kesilmeyen yakınmalar vardır.

Tedavi kesilince hızlı, hemen tekrarlama olur.

Reflüye bağlı yan etkiler: Barrett, striktür olabilir.

Yemek borusu dışında ortaya çıkan reflü sorunları yani boğaz ve akciğer problemlerinde yüksek doz proton pompa inhibitörü (Sabah, akşam bir aç), uzun süre kullanılır. Bir süre yüksek doz verildikten sonra azaltılarak kesilmeye çalışılır. Son zamanlarda hastanın yakınması oldukça ilaç almasını öneren tedavi rejimleri gündeme gelmeye başlamıştır.
GASTRİT:
Gastrit mide mukozasının bir çeşit inflamasyonudur (Yangı). Bu değişik etkenlerin yaptığı uyarı sonrasında beyaz kan hücrelerinin mukozada birikmesi anlamına gelir. Gastrit akut veya kronik olabilir.
GASTRİTİN SEBEPLERİ Helicobacter pylori (HP):
Kronik gastritin en sık görülen nedenidir. HP ağız yoluyla alınarak midede yerleşen ve burada gastrit olarak adlandırdığımız bir iltihap oluşturan, spiral şeklinde bir bakteridir. Mide mukozasını örten mukus tabakasının altında yerleşerek mide asidinden ve diğer etkenlerden korunarak yaşamını sürdürür. HP hem salgıladığı toksinlerle ve hem de vücudun bakteriye karşı oluşturduğu immün yanıt (Vücudun bağışıklık sisteminin bakteriye karşı oluşturduğu yanıt) sonrasında ortaya çıkan bazı maddelerle mukus tabakasını zayıflatarak mide mukozasını asit ve diğer saldırgan faktörlere duyarlı hale getirir. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle çocukluk çağında alındığından tedavi edilmediğinde mide mukozasında hayat boyu süren bir kronik iltihaba sebep olur. Yaşlı popülasyonda daha fazla olmak üzere toplumumuzun yaklaşık %80'inin bu bakteri ile enfekte olduğu gösterilmiştir. HP enfeksiyonu ülser oluşumunda önde gelen faktörlerden biri olarak kabul edilmekle birlikte bu bakteri ile enfekte olan insanların hepsinde ülser oluşmaması ve son yıllarda giderek artan oranlarda HP negatif ülserlerin saptanması ülser oluşumunda HP yanında başka faktörlerin de etkili olduğunu düşündürmektedir.

Günümüzde HP enfeksiyonun neden olduğu kabul edilen hastalıklar şekilde görülmektedir. HP Dünya Sağlı Örgütünce (WHO) 1. Derece kanserojen faktörler arasında kabul edilmiştir. Bakterinin midede varlığı endoskopik biyopsi, üre-nefes testi ve kan ve dışkıda antikor ve antijen aranması gibi testlerle gösterilebilir. Midede HP varlığı saptanan hastalarda bazı özel ilaç rejimleri kullanılarak bakteri mideden temizlenir. Bu tedavinin etkinliği %80-85 civarındadır.
Aspirin ve antiromatizmal ilaçlar: bu tür ilaçlar mide mukozasındaki koruyucu mekanizmaların zayıflamasına yol açmak suretiyle mukozanın asit ve diğer saldırgan faktörlere karşı hassasiyetini artırırak gastrit oluştururlar. Oluşan gastrit hiçbir belirti vermeden sezsiz geçirilebileceği gibi kronik formda ve ülser / kanama gibi komplikasyonların oluşumu ile de seyredebilir.

BELİRTİLER.

Gastritin belirtileri akut veya kronik oluşuna göre değişir. Akut gastritte karnın üst kısmında ağrı, gaz, geğirme, yanma, ekşime, bulantı ve kusma gibi bulgular görülürken kronik gastritte ağrı daha az belirgin olup yemek sonrasında şişkinlik ve dolgunluk hissi, erken doyma, bulantı hissi, geğirme, iştahsızlık ve ağızda kötü tat gibi dispeptik yakınmalar daha sık görülür. Kronik gastritte ağrı belirginleştiğinde gastrit zemininde ülser veya başka hastalıkların gelişmiş olabileceği düşünülür. Aspirin ve antiromatizmal ilaçların kullanımı sonrasında oluşan akut gastritte gizli veya aşikâr kanama oluşabilir.

Gastritin tedavisi var mı?
Eğer suçlu bir bakteri ise veya bir ilaçsa ona göre tedavi belirlenir. Mide koruyucu ve asit azaltıcı ilaçlar verilir. Neden ilaç ve alkolse bunlar kesilir. Bakteriden kaynaklanıyorsa temizlenmesi için ilaç tedavisi yapılabilir. Mide derisi hasarlı olduğu için mide kendi ürettiği asitten daha çok etkilenir ve hastanın şikâyetleri de artar. Bunun için midenin asidi azaltılmalıdır. Diyet yapılmalı. Hastaya yasaklanan besinler ve içecekler söylenir. Bakteriye bağlı gastritlerde mevcutsa bakteriyi temizleme tedavisi antibiyotiklerle yapılır. Her baktreriye bağlı gastritte mikrop tedavisi şart değil. Bu bakterinin görülme sıklığı nedir? Yaklaşık olarak 100 kişiden 80'inde bu bakteri vardır. Yurtdışında bu oran özellikle Avrupa'da yüzde 50'ler civarındadır.

Bu bakteri nasıl bulaşıyor?
Bulaşma ağız yoluyla yiyecek ve içeceklerle olmaktadır. Hijyen oldukça önemlidir.

Gastritin tedavisi ne kadar sürer?
Eğer gastrit mikroba bağlıysa bir-iki haftalık antibiyotik tedavisiyle mikrop ortadan kaldırılabilir. Daha sonra hastaya yine mide koruyucu ilaçlar verilir. Gastrite bağlı şikâyetler bazen tamamen geçmeyebilir. İlaçlara ve alkole bağlı gastritlerde bunlar kesildiği zaman hasta rahatlamaya başlar. Normalde midenin onarım gücü vardır. İlaçlar iyileşmeyi hızlandırır.

HAZIMSIZLIK:
Yemeklerden yarım saat sonra hissedilen, karın üst kısımlarında ve göbek çevresindeki gerginlik ve şişkinlik şikâyetlerinin çoğu -zannedildiğinin aksine- mideye bağlı değildir. Kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik şikâyetlerinin birçoğundan sorumludur.

Mide çıkışında boşaltımı engelleyen bir hastalık mevcut değil ve mide ileri derecede sarkmamış veya genişlememiş ise hazımsızlık ve şişkinlik şikâyetlerinin kaynağı genellikle mide değildir. Sindirim salgılarının az salgılandığı veya bağırsak sistemini ilgilendiren dolaşım sisteminde yetmezliğe neden olan bazı hastalıklar çok az da olsa hazımsızlık ve şişkinlik şikâyetlerine neden olabilir.

Hazımsızlık ve şişkinlik şikâyetlerinin en sık nedeni, vücudun diğer bir kısmını ilgilendiren bir enfeksiyon hastalığı veya bir kronik hastalıktır. Bu tür hastalıklar iyi bir araştırma sonucu tanınabilir ve tedavi edilebilir. Eğer herhangi bir neden bulunamamış ve şikâyetler devam ediyor ise kabızlık da değerlendirilmeye alınmalıdır. Haftada iki kez bağırsaklarını boşaltamayan kişi kabız sayılır. Haftada bir kez veya daha az sayıda tuvalete giden kişide ileri derecede kabızlıktan bahsedilir. Ayrıca halk arasında gizli kabızlık olarak bilinen bir kavram vardır. Bu halde kişinin her gün tuvalete gitmesine rağmen kalın barsağını yeteri kadar boşaltamaması söz konusudur.

Yenen yiyeceklerin sindirilemeyen kısımları kalın bağırsağa ulaşmakta ve orada bulunan bakteriler tarafından parçalanabilmektedir. Kalın bağırsak birbuçuk kilo kadar büyük abdesti (Gaita) depolayabilmekte ve her gramında yüzlerce milyar bakteri bulunmaktadır. Bu bakteriler gaz üretmektedir. Bu gazlar ya yellenme ile ya da kana geçip akciğerler veya böbrekler ile dışarı atılmaktadır. Bu nedenle günde iki litre kadar gaz üretilmesine rağmen kalın bağırsak içinde normal halde sadece 200 santimetreküp gaz bulunmaktadır. Kabız kişilerde bağırsak içinde hem daha fazla gaita hem de daha fazla gaz bulunmaktadır.

Kabız kişilerde, hazımsızlık ve şişkinlik şikâyetlerinin yemeklerden yarım saat kadar sonra başlaması bir tesadüf değildir. Yemekle birlikte kalın bağırsakta oluşan yetersiz hareketler, biriken gaitanın ve gazların sıkışmasına neden olmakta ve şikâyete neden olmaktadır. Gizli kabızlıkta da aynı şikâyetler olmaktadır. Kişi her gün tuvalete çıkmasına rağmen kalın bağırsak yeteri kadar boşalamamakta ve bağırsağın gaita içreriği ve gaz miktarı normalden fazla olmaktadır.

Kabızlığın neden olduğu hazımsızlık ve şişkinliğin tanınmasında kolay uygulanan bir yöntem olan "kalın bağırsak geçiş zamanının ölçülmesi" faydalı bilgiler vermektedir. Kabızlık tespit edilmesi halinde beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi yeterli miktarda lifli gıda alınımının sağlanması gerekmektedir.

MİDE YANMASI:
Yemek borusunun alt kısmında, aşağı özofegal sfinkter olarak adlandırılan halka gibi bir kas vardır. Bu kas aynı bir valf gibi çalışır. Bir yiyecek yuttuğunuzda, bu halka benzeri kas yiyeceğin mideye girmesi için açılır. Bu halka daha sonra, yiyeceklerin yemek borusuna kaçmaması için kapanır.

Bu sfinkter kas düzgün çalışmadığında ise midedeki yiyecekler ve asit yemek borusuna geri döner. Yemek borusunda midedeki gibi koruyucu bir tabaka olmadığı için, asit burada acıya neden olur.

Midede, oldukça fazla miktarda asit salgılanmasına karşın, asidin zararlı etkilerinden kendini koruyacak birçok koruma mekanizması da mevcuttur.

Midenin hareketleri ve içindeki basıncın artması ile mide içeriğinin yemek borusuna geçmesini engelleyen, yemek borusunun mideye giriş seviyesinde KÖS dediğimiz (Kardia özofajial Sfinkter=Yemek borusu alt ucundaki büzük) bir bölüm vardır.

Sfinkterin yeterli çalışmaması sonucunda, midenin asitli materyalinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda mide ekşimesi ve yanması meydana gelir. Yemek borusunun içini örten iç tabakasının aside karşı kendini koruyacak yapısı yoktur. Sonuç olarak fışkıran asidin miktarı ve yemek borusu ile temasta kalma süresi gibi bazı faktörlerin etkisi ile yemek borusu iç yüzeyinin yanması sonucunda hafif kızarıklıktan derin ve kanayan ülserlere kadar değişik hasarlar görülebilir.

Yemek borusu kendi doğal hareketleri ile kendine gelen asitli içeriği mide içerisinde doğru göndermeye çalışır. Yemek borusunun buhareketlerini bozan bazı hastalıklarda hasarlar daha fazla meydana gelir.

Normal şartlarda geceleri yatarken ve yemeklerden sonra daha fazla olmak üzere günde yaklaşık on- on beş defa gözlenen normal bir olaydır. Yanmayımeydana getiren nedenlerin başında (%65-70) alt yemek borusu büzüğünün yetersiz çalışması olduğu saptanmıştır. Gastro Özofajial Reflü Sendromu, (GÖRS) mide asidinin yemek borusuna doğru fışkırması sonucunda meydana gelen çeşitli durumları ifade etmek için kullanılır. Genellikle mide üzerinde veya göğsün ortasındaki kemiğin altında yanma şeklinde hissedilir. Çeneye ve boğaza yayılabilir. Bazıları boğazında acı, ekşi, asit tadı alırlar. Hastaların bu yanma belirtileri ikisaat kadar sürebilir. Genellikle, yemek yemeyle artar.

Midenin on iki parmak bağırsağına doğru boşalmasını azaltan nedenler, mide içeriğinin yemek borusuna doğru fışkırmasını artırmaktadır. (Mide çıkış bölgesindeki darlıklar) Yaşlılarda ve özellikle hamilelerde GÖRS'e bağlı mide ekşime ve yanmasına sık rastlanılmaktadır. Mide fıtıklarında (Diyaframın altında mideyi yerinde tutan bağların zayıflaması sonucu mide üst kısmının göğüs boşluğuna doğru fıtıklaşması) GÖRS'e bağlı ekşime, yanma çok görülmektedir.

Mide Yanmasının Tedavisi.

Yatmadan önce yiyecek ve içeceklerden uzak durmak (Süt dahil)

Sigara ve alkolü bırakmak.

Zayıflamak.

KÖS basıncını arttıran reflü olan materyalin asiditesini azaltan, mide boşalmasını hızlandıran asidik materyalin yemek borusuna fışkırmasını azaltan ilaçlar kullanılır.

Mide yanması için ne yemeli ne yememeli.

Hazmı kolay olmayan kızartmaları ve yağlı yiyecekleri sofranızdan uzaklaştırın. Ağır yağlı, fazla kremalı ya da soslu besinleri yemeyin. Çikolata, içerdiği yüksek dozdaki yağ ve kafein nedeniyle hassas mideye zarar vererek yanma hissine yol açıyor. Sütlü çikolata, daha az yağ içeren bitter çikolataya oranla daha tehlikeli olduğundan çikolata sevenler genelde sütsüz olanını tercih etmeli.

Kafeinli içecekler mide için çok zararlı. Kahve, çay ve kola gibi içecekler hassas mideyi yorar. Eğer mide yanmasından şikâyet ediyorsanız ve kahve içmeden duramıyorsanız kafeinsiz kahveyi tercih edin.

Gazozlu içecekler ve asitli meyve sularını dikkatli için. Domates veya portakal suyu asitli olduğu için mide yanmasını şiddetlendirebilir. Bu nedenle sulandırarak ve balla tatlandırarak için.

Et suyu ile hazırlanmış çorbalardan uzak durun. Diğer çorbaları ise çok sıcak içmeyin. Ilınmasını bekleyin.

Alkol midedeki yanma hissini artırır. Hele mide boşken alkol kesinlikle almayın.

Çiğ soğan ve çiğ meyve de mide asidini artıran etkenlerdendir.

Şeker yemeyi seviyorsanız naneli olanları seçmeyin.

Mide ağrılarınıza son verecek sağlıklı ve dost besinlerle yemek yemenin keyfini çıkartabilirsiniz.

Karnabahar: Haşlanmış karnabahar, mideyi asit saldırılarından koruyarak tüm sorunları giderebilir. İçeriğinde bulunan gefarnato maddesi ülser ilacının hammadesi olarak kullanılıyor.

Lahana: Lahanayı çiğ olarak yemeyi tercih edin. İnce şeritler halinde doğrayıp salata yapın. Meyve presinde lahananın suyunu sıkıp aynı miktarda elma suyu ile karıştırın ve için. Lahana, ülser ve gastrit ilacı olarak biliniyor. Dörtte bir lahanayı yıkayıp kalın şeritler halinde doğrayın. 1 kerevizi soyup doğrayın. 1 havucu temizleyip dilimleyin. Lahana, kereviz ve havucu katı meyve presinde sıkıp sabah akşam suyunu için.

Patates: Çiğ patates suyu mide yanmasının doğal ilacıdır. Patatesi soyup katı meyve presinde suyunu sıkın. Su, havuç suyu ya da kereviz suyu ile karıştırıp için.

Elma sirkesi: Salatalarda ya da mezelerde elma sirkesi kullanın.

Maden suyu: Mide asidinin büyük bir bölümünü etkisiz hale getiriyor.

Ispanak: Ispanağı buharda pişirin ya da haşlayarak tüketin. Taze yapraklarını salata olarak yiyin.

Zeytinyağı: Çiğ olarak kullanıldığında besinlerin midede kalma süresini azaltıyor ve yağların sindirimi için safra salgısını artırıyor.

Baklagil: Fasulye, bezelye ve mercimekte bulunan bioflavionid maddesi, midenin koruma faktörünü artırıyor.

Muz: Mideyi seven meyvelerin başında geliyor. Ara öğünlerde birer muz yemek, midedeki yanma hissini ortadan kaldırabilir. Muz, mide enzimleri ve hücrelerinin üretimini de artırıyor.

Kızarmış ekmek: Midenin salgıladığı aşırı asidi kurutarak yanma hissini gideriyor.

Meyankökü: Güçlü bir mide koruyucusu. Yapılan son araştırmalara göre midedeki aşırı asitlenmeyi azaltıyor.

Hamilelikte mide yanmasının sebepleri.

Gebelerde mide yanması hormonlar ve karın içinde büyüyen rahim nedeniyle, asit mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına bağlı tahriştir. Erken gebelikte daha çok aşerme ve bulantı-kusmaya bağlı oluşan bu yakınma, gebelik ilerledikçe kabızlık, hazımsızlık ve gaz gibi sorunlarla birlikte giderek artan şidette görülür.

MİDE ÜLSERİ:
Midenin iç yüzündeki belirli bir kısmın aşınması sonucu meydana gelen yaraya mide ülseri denir.

Midenin iç kısmında mukusu üreten hücrelerden oluşan bir tabaka bulunur. Mukus, mideyi mide asitlerinden ve sindirim sıvılarından korur. Bu koruyucu tabaka zarar gördüğü zaman ülser ortaya çıkabilir.

Mide ülseri şu sebeplerle ortaya çıkabilir:
•Mide ülserlerinde en çok görülen sebeplerden biri olan Helicobacter pylori (H. Pylori) denilen bakterinin bulunması •Midenin iç kısmının mide asitlerine olan dayanıklılığının azalması •Mide asidinin fazla üretilmesi.

Mide ülserleri şu kişilerde daha fazla görülür:
•Sürekli steorid içermeyen iltihap önleyici ilaçlar alanlarda •Sigara içenlerde.

Kafein gibi mide asitlerinin üretimini fazlalaştıran maddeler ülser riskini yukarı çeker ve sancıyı arttırıcı maddeler olarak bilinirler. Stres de ülseri tetikleyici bir neden olarak düşünülmektedir fakat etkisi henüz ispatlanmamıştır.

Sinir bozukluğu, midede asit fazlalığı, zamanında ve iyi tedavi edilmeyen gastrit, mide zafiyeti, karaciğer yetersizliği veya safra azlığı, kalp hastalıkları, sindirilmesi güç yiyeceklerin aşırı derecede kullanılması, haddinden fazla sigara, çay, kahve veya asit yapıcı meşrubat içmek, alkol kullanmak veya bazı ilaçların uzun süre kullanılması mide ülserini doğuran nedenler arasındadır.

Hastalığın başlangıcında mide ekşimesi ve ağırlık hissi vardır. Hastanın ağzına, sık sık ekşi su gelir. Tat alma duyusu azalmıştır, dil paslıdır, hastanın rengi solmuştur. Karnın üst kısmına bastırılınca, acıma hissedilir.

Bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra; en kısa zamanda tedaviye geçilmezse; yemeklerden 2-3 saat sonra sırta doğru yayılan şiddetli mide ağrıları başgösterir. Baş dönmesi ve terleme de görülür. Bu devrede, kusma ile bir miktar kan da görülebilir. Bazı kimselerin büyük abdestleri katran gibi olur. Bu işaretler, ülserin ilerlemiş olduğunu gösterir.

Mide ülseri, bilhassa ilk bahar ve son bahar aylarında, çok rahatsız edici bir hal alır. Ağrı ve kanamalar artar. Mide ülseri başlangıcında teşhis edilip tedaviye başlanılacak olursa, telaşlanmaya ve korkmaya gerek yoktur. Bu durumda yapılacak ilk iş, üzüntüye kapılmamak, aksine bütün üzüntülerden sıyrılmaya gayret sarfetmektir. Sonra tedaviye yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki hususlara kesinlikle uymak gerekir.
- Tedavi süresince istirahat edin.
- Yemeklerinizi, her gün belirli saatlerde yiyin.
- Bağırsaklarınızın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayın.
- Sigara, çay, kahve ve alkolü bırakın.
- Diş sağlığına önem verin.
- Süt ve sütlü yiyecekler, yumurta, tereyağı, pelte ve haşlanmış balık, sebze püreleri ve patates yemeğini sofranızdan eksik etmeyin.

Mide Ülseri Tedavisi.

Tedavilerin amacı ağrıyı azaltmak, ülseri iyileştirmek ve komplikasyonları önlemektir. Tedavi ülserin tekrar nüksetmesini engeller. Tedavi ülserin tekrar nüksetmesini de engeller.

Eğer belirtiler ciddiyse ya da kanama gibi önemli komplikasyonlar varsa tedavinin ilk aşamasında hastanede kalmanız gerekebilir.

Doktorunuz size tavsiye edeceği ilaçları kullanmanız gereklidir.

Antasitlerin, kullanıldıktan bir süre sonra, yan etkileri olabilir. Doktorunuzun tavsiyelerini dikkatle takip edin ve problemlerinizi en kısa zamanda ona iletin Bazen yeni ülserleri engellemek için ilaç alınabilir. 1-2 hafta süreyle antibiyotik kullanmanız gerekebilir. Asidi azaltmak için 6 hafta süreyle ilaç alabilirsiniz. Yeni ülserlerin ortaya çıkmasını engellemek için aylarca ilaç kullanmanız da gerekebilir fakat ilaç almadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

MİDE TEMBELLİĞİ:
Midenin besinleri gereği gibi ve normal sürede hazmedememesine mide tembelliği bir başka ifadeyle mide zafiyeti denir. Nedeni, midede asit fazlalığı, mide kaslarının zayıflamış olması veya midenin hazım için gerekli olan salgıyı yapamamasıdır.

Son Güncelleme : 23.01.2024 04:36:16
Mide Hastalıkları Nelerdir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Mide Hastalıkları Nelerdir Yorumları
şifre

41 Yorum Yapılmış "Mide Hastalıkları Nelerdir"
merhaba; ben uzun yıllardır midemden şikayetçiyim sevindiğimde üzüldüğümde veya ağır gıdalar tükettiğimde sürekli istifra ediyorum yanma acı tat oluyor ve bununla yaşantım gittikçe zorlaşmaya başladı asitli hiçbir içeceği küçüklüğümden beri içmem en son doktora gittiğimde midemden 1 litre asit ve 2 kupa bardağı kadar safra çıkardı ve bunu vücudun kendisinin ürettiğini bildirdi ilaç kullanmaya başladım fakat ilacı içtikten 5 dakika sonra köpük olarak geri çıkıyor sabahları kalktığımda ağzımda iğrenç bir tat ve bulantım oluyor.şu an 22 yaşındayım ve bu hastalık sürekli devam edecek mi yada ne kullanabilirim geçmesi için sürekli çıkartıyorum ve mide bulantısı yanmayla yaşıyprum duygusal tepkimelerim de mideme yansıyor. galatsaray fenerbahçe maçının şampyonluk kupası maçında son saniyelerini lavaboda geçirdim o derece.ne yapabilrim.
Neslihan . 30.07.2013
CEVAP YAZ
kızım 13 yaşında sıvı tüketemiyor .midemde çalkalanıyo diyor . ısrar edersek kusuyor .tamamen kuru besleniyor . duruma göre bazen yarınm bardak su veya içecek tüketiyor . yemekten sonra uzanma ihtiyacı duyuyo her zaman değilsede genellikle böyle aksi taktirde kusabileceğini söylüyo . aslında gamzenin bu şikayetleri hatırladığım kadarıyla hep vardı .gamze de iğne fobisi var sararıyo ve kusuyo bende bir anne olarak çok çaresizim . tuvaletten bir saatten önce çıkamıyo buda beni çok korkutuyo . ilginize şimdiden teşekkür ederim . saygılarımla Melek Ulukaya.
Melek Ulukaya . 14.07.2013
CEVAP YAZ
Verdiginiz bilgilerden dolayi cok tesekkurler Sizinle sorunumu paylasmak istiyorum 1 senedir doktra gidiyorum urologa gittim, ic organlarimin neredeyse hepsine baktirdim fakat sonuc yok Agrilarim 3 ayda 1 falan nuksediyor 1 hafta falan gecmek bilmiyor sikayetlerim ise yemekten sonra gogus kafesimin tam sag alt kismindaki yanmalarim ve agrilarim ki yanma kustuktan sonra geciyor ten rengim sarariyor yanma hissi cok kuvvetli oluyor ve surekli yanma olmasin diye kusmak zorunda kaliyorum Sorunum nedir acaba ? Endoskopi mi yoksa radyoloji mi yaptirsam ?
[email protected] . 27.06.2014
CEVAP YAZ
slm akadaşlar öncelikle anlatacaklarım mide agrısına faydalı olurmu bilmiyorum çünkü benmki yanmalı bir agrıydı ve beni adeta perişan etti gidmedik dokto bırakmadım taki saba tümer in dogru nefesle alakalı bi konugunu knuk edene kadar öncelikle sırt üstü uzanıyosunsuz ve agzınızı açık tutuysonuz ve daha sonra nefes alıp veriyosunuz sadece nefes alıp verin kendinizi zorlmayın bu taktigi günde 3 kez uygulayın sabah ögle akşam herbiri 15 dkka olsun yemin ediyorum hiçbişeniz kalmıyor hepinize geçmiş olsun inan anlatıklarım gerçek sonuç 1 haftada hçbişeniz kalmıyor
Yılmaz . 10.02.2014
CEVAP YAZ
özellikle yeşil soğan ıspanak yediğimde bazan kısık ateşte pişen sebze yemekleri özellikle kurutulmuş sebze bazan konserve anlayamadığım garip birşer gerginlik şişlik hissi genirme hissi yanma bazan hissi az yiyeyimki rahatsız olmayayım diyorum kendi yaşıtlarıma göze zayıf sayılırım yani doyası zevle yiyemiyorum korkuyorum rahatsız olucam diye ne yapmalıyım bazan dilimin üzeri bembeyaz garip birşey temizliyorum ama mrak ediyom neden acaba bilen yazsın lütfen ne yapayım
Zeynep . 30.03.2015
CEVAP YAZ
Merhaba,ilk önce bu yazdıklarınız açıklamalarınız için teşekkür ederim. Babama 1 yıl önce mide fıtığı teşhisi konuldu endoskopi sonucunda,4-4,5 cmdi fıtık. Bunun zamanla ne kadar büyüyebileceğini öğrenmek istiyorum ? Ve mide fıtığı kanseri tetikler mi ? Alarm bulgularının 3ü babamda görülmekte,ameliyattan korkuyor endoskopiye zorla götürdüm zorla yaptırdım lütfen yardımcı olun teşekkür ederim...
Dilara Bahçıvanoğulları . 27.07.2013
CEVAP YAZ
merhaba site için tskler yalnız bı sorum var bı kac aydır sırt ve mıde agrısı cekıyorum tam tersi geyirme yok acıle kaldırdılar hazımsızlık dedı sonra doktora gıttım oda omurga egrılıgı oldugunu soyledı ve mıdeme de baktırmamı soyledı endoskopıye gırecegım bu hafta yalnız mıde bulantısı yanma geyırememe sıskınlıgım var geceleri yatamıyorum sıddetınden bana bı yardımcı olur musunz ne yapabılırım
İsimisz . 10.05.2014
CEVAP YAZ
Mide rahatsızlığı çekenlere önerim. Sabah aç karnına lahana, karnabahar çiğ veya haşlanmış yenecek. Patates çiğ sıkıp suyu içilecek. Su bile içmeyin. 1saat sonra kahvaltı yapılacak. Kahvaltıda poğaça açma simit kızartma, sucuk acılı yağlı yok. Bunu en az 25 gün yapıp sonra 1hafta ara verip tekrar yapabilirsiniz. Uzun bir süre mideniz rahatlar onarılmis olur.
Mide Mide . 07.09.2017
CEVAP YAZ
mrb.benimde sağ göğsümle beraber sırtımda bir şiddetli bir ağrı vardı.kal rahatsızlığı die düşünmüştüm ama midede çıktı sorun.endoskopi yapıldı ama bana hastalığımın ne olduğu söylenmedi.14 günlük bir ilaç tedavisi uygulayacağız dedi.şimdi ilacımın son günü.perhizlere uyarsam ağrı olmuo.ne zamanki perhiz bozdum ağrı başlıo ne önerirsiniz.tşkr ederim
İsmet . 28.07.2013
CEVAP YAZ
Ben de cok şiddetli mide ağrıları olmaktadır ağrının yanında aşırı yanmalar da vardır bu ağrı ve yanmaları ancak kustuktan sonra geciyor ama kusma sırasında aşırı bicimde kan geliyor. Hastaneye ve dr da gittim ama. hala bir sonoc alamadım sizin bir tavsiyeniz olabilirmi şimdiden teşekürler
Fatma Turan . 09.01.2014
CEVAP YAZ
Benim 2-3 yıldır süren bazı sıklıklarla artan mide bulantım var. Hayatımı aşırı etkilemediği için önemsememiştim, ancak geçenlerde 4-5 saatlik mide ağrısı çektim. Bunun tekrarlanma riski var mıdır? Şu aralarda mide bulantım arttı, sınav stresi var biraz bu tetikliyor olabilir mi?
Cennet . 25.12.2014
CEVAP YAZ
Midemde hiç bir sorun yok fakat çok ağır dozda geğirmeler var sürekli yemek yiyorum fast food çikolata vs tüketiyorum çok hareketliyim 16 yaşındayım gastritten şüpheleniyorum belirtilerden sadece bu var detaylı bilen varsa yardımcı olabilir mi
Deniz . 27.02.2014
CEVAP YAZ
slm bende yanma var kaç gündür ayrıyetten miğde girişimde yediğim zaman doluluk hissi sanki orda bişey var bişyler yemeye korkuyorum artık ancak cok afedersiniz arkadaşlar gegirdiğim zaman rahatlıyorum ne ola bilir...
Ceyda . 13.02.2014
CEVAP YAZ
uzun zamandır midemden rahatsızım.surekli yanma.şişkinlik.ağrı.kasılma.bazen kalbime sırtıma vuruyor.ne yapmaliyım.hangi dr gitmeliyim.dr lar tarafından gerçek bir teşhis gerçek bir ilgi göremiyoryz.ne tavsiye edersiniz
Nuri Çelik . 30.07.2013
CEVAP YAZ
sağ kaburga altında şiddetli bir ağrı kusma hissi gaz nefes darlığı ara ara ağrının devamı daha sonra halsizlik günboyu devam ediyor sıcak su torbası ve sıkı masaj ağrıya banamısın demiyor tabi şiddetlendiği zaman
Sunay Aksoy . 03.08.2013
CEVAP YAZ
karnım sürekli şiş gören hamile sanıyor endoskopi yapıldı midede aşırı gastrit,ödem ve mide girişinde gevşeklik çıktı agrılarım hala devam ediyor daha iyi bi doktoramı görünsem bana yardımcı olursanız sevinirim
Nermin . 26.03.2013
CEVAP YAZ
site çok güzel olmuş bir sorum olacak eşim hiç yemek yiyemiyo 4 kez endoskopi yaptırdık önce gevşeklik vardı şimdi bağırsaktan mideye doğru reflü var denildi yemek konusunda çok sıkıntı çekiyo ne yapmalıyız
Nilgün . 28.03.2013
CEVAP YAZ
sabah kalktığımda dilimin üstü pas gibi dilimi fırçalamadan hiçbir şey yiyemiyorum.sonra bulantı ve çok kötü bir koku sanki midem sallanıyor ve sallantı sonucu koku geliyor ne yapmalıyım ne olabilir.
Sibel . 26.03.2014
CEVAP YAZ
dün viskiyi abarttım ve bugün midem yanmaya başladı sağlık ocağına gittik kalçadan iğne yaptılar sonrada serum verdiler şimdi iyi sayılırım başka yapmam gereken varmı lütfen yardımcı olun
Muhammet . 26.03.2014
CEVAP YAZ
Yemek borum da yutkunurken darlık hisi vr ve medemde karın üst boşluğumda yumruk hisi vr sürekli tok hisi ve mide sol taraf ağrısı ne yapacağımı ben de bilmiyorum allah yardımcım olsun.
Hasta &128546; . 07.03.2018
CEVAP YAZ
sıtenız cok gzuel olmus BENDE BI RSORUN VAR ACABNA MIDEYLE MI ILGILI OGRENMEK ISTIYORUM agzıma pıs bır koku hıs edıyorum dısımden degıl koku cok kotu lutfen bana yardımcı olun
Şahin Alataş . 21.07.2013
CEVAP YAZ
Selam, son bir haftadir tad alma duyularimi kaybettim, agzima eksi eksi tad geliyo surekli ve agiz cevrem kurumaya deri dokmeye basladi, bunu sebepleri ne olabilir?
Murat Baris . 03.08.2013
CEVAP YAZ
ağrım göğüs kafesinin bittiği yerde başlıyor kusma bulantı kanama vs yok ama ağrı şiddetli serum taktılar ilaçlar kullanıyorum fakat aynı
Ali . 18.04.2014
CEVAP YAZ
uzun zamandır görülüyor midede şişkinlik var gaz oluyor kabızlık var çok fazla wc de durmama rağmen gazı çıkaramıyorum neler yapmalıyım
Muhammet . 09.03.2013
CEVAP YAZ
Midemde asiri sislik bagirsaklarimda agri gaz helicopder bacteri var bir senedir iyice kotulesdim yardimci ilun lûtven
Nilgun . 16.07.2017
CEVAP YAZ
2 kere hem popodan hem mideden endaskopi oldum helipak diye ilaç kullandım hala şişkinliklerim devam ediyor
Dürdane . 03.05.2014
CEVAP YAZ
bende mide fıtığı var ve bununla ilgili herhangi bi bilgi bulamadım acaba diğer tanılkarla bi ilgi var mı??
Aytekin İpek . 23.05.2013
CEVAP YAZ
acı birşey yediğimde( sivri biber,tere,vb).hıçkırık başlıyor.nedendir,tedavisi nedir.teşekkürler.
Niyazi . 24.01.2017
CEVAP YAZ
Midemde agrı yanma bulantı ve iştahsızlık var acaba neden olablir bilgilerinz için teşekkürler
Ali . 06.08.2013
CEVAP YAZ
Siskinlik var sürekli.. Iki yil önce midemde ülser vardi Bu siskinlik neden?
Seda . 28.07.2013
CEVAP YAZ
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.Ödevime büyük katkıda bulundunuz.
Kübra . 21.09.2014
CEVAP YAZ
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler, hemde gönülden minnetle
Fikriye . 27.04.2014
CEVAP YAZ
mükemmel bir site yapmışsınız tebrik ediyorum önünüzde eğiliyorum
Samet . 18.03.2013
CEVAP YAZ
bu bilgiler işime yaradı ve bunu yazan kişiye teşekür ederim.
Hatice Acıbalık . 29.04.2013
CEVAP YAZ
mideden yeşil bir sıvı geliyor nedenini öğrenebilirmiyim ?
Muhammed . 28.11.2014
CEVAP YAZ
safra kesesinde problem olabilir sirin. ultrasonla baktır.
Ahmet . 28.08.2014
CEVAP YAZ
çok iyi ama biras daha kısa olsa daha iyi olurdu
Allahu Ekber . 04.10.2017
CEVAP YAZ
on iki parmak bagırsağı kenarında nodül olması nedir
Banu . 16.04.2013
CEVAP YAZ
Bmde mide ulseri var arkdslar insllh iyilesecegim
Seda . 14.09.2017
CEVAP YAZ
midemdebulantı ve yanma oluyor
Beril Karaca . 27.05.2013
CEVAP YAZ
agzıma köpük geliyor
Halil Çakır . 06.06.2013
CEVAP YAZ
Midenin Kalp Gibi Atması
Midenin Kalp Gibi Atması
Midenin kalp gibi atması, Bireyin karın bölgesinde hissettiği, kalp atışına benzer bir durum olan mide atması şeklinde ifade edilebilmektedir. Midemizde hissedilen atma durumu, birdenbire başlayabileceği gibi uzun süreli olarak da görülebilmektedir. ...
Mide Ağrısı ve İshal
Mide Ağrısı ve İshal
Mide Ağrısı ve İshal: Soğuk kış aylarında mide ağrısı ve ishal sıkıntısı çekmek pek de şaşırtıcı bir durum değildir. Bir çoğumuz mide ağrısını üşütmeye bağlıyor. Fakat mide ağrısı üşütmeyle olabileceği gibi ger hangi bir hastalığında belirtisi olabil...
Sabah Görülen Mide Bulantısı
Sabah Görülen Mide Bulantısı
Sabah Görülen Mide Bulantısı, uzmanlar tarafından kusacakmış gibi kötü bir hissin meydana gelmesi durumu olarak tanımlanan mide bulantısı tek başına bir hastalık olmamakla beraber başka bir hastalığın habercisi olarak da bilinir. Mide bulantısının pe...
Mide Kazınması
Mide Kazınması
Mide kazınması, halk arasında açlığın olduğunu anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Acıkma nedeniyle midenin zil çalması gibi etkile hissedilen mide kazınmasının bazı kötü alışkanlıklardan, hatalı beslenmeden ya da bazı hastalıklardan kaynaklanıyor...
Mide Ödemi
Mide Ödemi
Mide ödemi; mide ve on iki parmak bağırsağı yüzeyinde veya daha derin katlarda ilerleyen ve genellikle de Helicobacter Pylori adı verilen bakteriden kaynaklı bir yaradan meydana gelir. Genellikle ödemin fark edilmemesi ve gereken tedavinin uygulanmam...
Mideden Ses Gelmesi
Mideden Ses Gelmesi
Mideden ses gelmesi, günümüzde her insanda meydana gelebilecek bir durumdur. Hatta bu durum özellikle yatarken çok sık bir şekilde meydana gelerek sizlere rahatsızlık verebilir. Mideden ses gelmesi birçok zaman mideyle alakalı bir durumdur. Fakat baz...
Mide Bulantısı İştahsızlık
Mide Bulantısı İştahsızlık
Mide Bulantısı İştahsızlık, Mide bulantısı birçok insanın hayatında sık sık karşılaştığı ve kişiye büyük rahatsızlıklar veren sorunların başında gelmektedir. Hemen hemen her insanın yaşadığı mide bulantısı, aynı zamanda beraberinde iştahsızlık proble...
Mide Duvarı Kalınlaşması
Mide Duvarı Kalınlaşması
Mide duvarı kalınlaşması gastroin testinal olarak tanımlanan mide hastalıklarının önemli bir belirtisidir. Çok kesitli BT teknolojisi mide duvarı kalınlaşması durumunu ve kenarların değerlendirilebilmesi aşamasında kullanılan oldukça etkili bir yönte...
Mide Bulantısı ve Halsizlik
Mide Bulantısı ve Halsizlik
Mide bulantısı ve halsizlik, tek başına bir hastalık olarak kabul edilmeseler de önemli başka hastalıkların haberclsl ya da yan etkisi olabilirler. Mide bulantısı, karın bölgesinde ağrıya, yiyeceklerin yakılması ve sindiriminde problemlerin oluşmasın...
Mide Kasılması
Mide Kasılması
Spazma uğrayan bölge her hastada aynı büyüklükte değildir. Acı en çok epigastriyum denilen kesimde yani kaburgaların altı ile göbek arasında kalan kesimde duyulur. Mide spazmı midenin veya bir başka organın organik çeşitten bir hastalığı olabilir. O ...
Mide Spazmı
Mide Spazmı
Midenin kramp şeklinde şiddetli ağrılı kasılması olayına Mide Spazmı denir. Ağrı genellikle göbekle kaburgalar arası bölgede hissedilir. Bazen göğüs kafesine ve sırta doğru yayılabilir. Bu ağrıya dayanmak hasta için oldukça zordur. Ağrı sırasında has...
Mide Gevşekliği
Mide Gevşekliği
Mide Gevşekliği, Mide ve yemek borusunun bir kapağı vardır. Bu kapağa KÖS adı da verilir. Normalde yemekler yutulduktan sonra yemek borusundan geçerek mideye doğru ilerler. Vücut pozisyonu yiyeceklerin pozisyonunu değiştirse de geri gitmez. Normalde ...

 

Mide Hastalıkları Nelerdir
Midenin Kalp Gibi Atması
Mide Ağrısı ve İshal
Sabah Görülen Mide Bulantısı
Mide Kazınması
Mide Ödemi
Mideden Ses Gelmesi
Mide Bulantısı İştahsızlık
Mide Duvarı Kalınlaşması
Mide Bulantısı ve Halsizlik
Mide Kasılması
Mide Spazmı
Mide Gevşekliği
Uykuda Mide Bulantısı
Psikolojik Mide Bulantısı
Böbrek Taşı Mide Bulantısı Yaparmı
Mide Asidi Fazlalığı
Alkol Sonrası Mide Bulantısına Ne İyi Gelir
Geçmeyen Mide Bulantısı
Mide Fesadı
Mide Alındıktan Sonra Yaşam
Mide Gazı
Mide Koruyucu
Mide ve Sırt Ağrısı
Geğirme
Mide Kanseri Nedir
Ani Mide Ağrısı
Mide Bypass Ameliyatı
Mide Kisti
Mide Ağrısı Kola Vurur Mu
Popüler İçerik
Uykuda Mide Bulantısı
Uykuda Mide Bulantısı
Uykuda mide bulantısı, mide bulantısı tek başına bir rahatsızlık olabileceği gibi farklı bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Kronik m...
Psikolojik Mide Bulantısı
Psikolojik Mide Bulantısı
Sık sık ve nedenini anlayamadığınız bir şekilde mideniz mi bulanıyor? Kokulara, yediklerinize hatta sinirlenmeye karşı tepkilerinizde bulantı ön pland...
Böbrek Taşı Mide Bulantısı Yaparmı
Böbrek Taşı Mide Bulantısı Yaparmı
Böbrek taşı mide bulantısı yapar mı, böbreklerde meydana gelen taşlar, sırt ağrısı ve mide bulantısı etkisi gösterir. Böbreklerdeki taş oluşumlarında ...
Mide Asidi Fazlalığı
Mide Asidi Fazlalığı
Mide asidi fazlalığı bir takım mide sorunlarını tetikleyen bir durumdur. Normalde midedeki asit belirli bir seviyenin üzerine çıkmaz ancak asit oranın...
Alkol Sonrası Mide Bulantısına Ne İyi Gelir
Alkol Sonrası Mide Bulantısına Ne İyi Gelir
Alkol sonrası mide bulantısına ne iyi gelir, mide bulantısı değişik etkenler nedeniyle ortaya çıkabilir. Bunlardan birisi de alkol tüketimidir. Özelli...
Geçmeyen Mide Bulantısı
Geçmeyen Mide Bulantısı
Geçmeyen mide bulantısı, kronik mide bulantısı olarak da adlandırabileceğimiz bir rahatsızlık türüdür. Genellikle tek başına bir hastalık olarak kabul...
Mide Fesadı
Mide Fesadı
Mide fesadı, mide fesadı genellikle besinleri fazla çiğnemeden mideyi aşırı şekilde doldurma hızlı yemek yeme gibi durumlarda oluşur. O kadar çok ve s...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Mide Hastalıkları Nelerdir
Midenin Kalp Gibi Atması
Mide Ağrısı ve İshal
Sabah Görülen Mide Bulantısı
Mide Kazınması
Mide Agrisii
Soru Cevap
Mide Yanması Şikayetim Var
Midem Cok Agriyor
En Büyük Risk Nedir?
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Mide Agrisii
Soru Cevap
Mide Yanması Şikayetim Var
Midem Cok Agriyor
En Büyük Risk Nedir?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024